Marianne Jonsson
marianne@mariannejonsson.se
Telefon: +46 (0)73 98 60 300


« Åter startsidan
Konstkonsult & projektledare

KONSTKONSULT & PROJEKTLEDARE

Arbetet som konstprojektledare och konstkonsult innebär ansvar för att projektleda konstnärliga gestaltningar med samtidskonst i det offentliga rummet och arbete med konstkollektioner. Under de senaste sju åren mellan 2007 - 2013 har jag arbetat som projektledare på Statens Konstråd och från 2013 arbetar jag som konstprojektledare på Stockholm konst i Stockholm.

Nu pågående uppdrag för bl.a. Stockholm konst är i de nya stadsutvecklingsområderna Hagastaden i norra Stockholm och Rinkebyterrassen i Rinkeby.

Nedan, urval av genomförda projekt som konstprojektledare för Statens konstråd och Stockholm konst.